Language
Sybimar Suljetun kierron konsepti2

Integroitu vesiviljely ja bioenergian tuotanto

Ilmastonmuutos ja riippuvuutemme ehtyvästä ulkomaisesta öljystä vaativat uusia energiaratkaisuja. Energiankulutuksen vähentäminen on ensimmäinen ja tärkein toimenpide, mutta lisäksi tarvitsemme uusia energiantuotantomuotoja. Kestävällä tavalla tuotettu uusiutuva energia tulee tyydyttämään merkittävän osan tulevaisuuden energiantarpeestamme. 

Olemme rakentaneet suljetun kierron energiaratkaisun: jätteet, hukkaenergia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi hyödynnetään ja kierrätetään energian– ja elintarviketuotantoon. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali. Suljetun kierron konsepti rakennetaan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Konseptin pilottilaitos sijaitsee Uudessakaupungissa.

Olemme kehittäneet suljetun kierron konseptia vuosikymmenen ajan. Viiden vuoden ajan olemme tuottaneet 200 tonnia arvokalaa kiertovesilaitoksessamme kuivalla maalla. Ekosysteemimme synergiaetuineen on ainutlaatuinen. Konseptimme pilottilaitos sijaitsee Uudessakaupungissa.

Suljetun kierron konsepti rakennetaan aina paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Paikallista - kestävää - järkevää

Energiantuotanto

Lämpöenergiaa ja sähköä tuotetaan erilaisia polttoaineita hyödyntävässä voimalaitoksessa. Pääasiallinen energianlähde on biokaasu. Biokaasua tuotetaan mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteista ja muusta eloperäisestä jätteestä. Energianlähteenä voidaan käyttää myös eläin– tai kasviperäistä polttoainetta tai kiinteää biopolttoainetta, kuten puupellettejä.

Ruoantuotanto

Koko konsepti perustuu mahdollisimman pitkälle vietyyn kierrätykseen, ja yhdistämällä ruoan– ja bioenergian tuotanto, saadaan monia hyötyjä: voimalaitoksesta tulevat hiilidioksidipäästöt ohjataan kasvihuoneeseen, joten hiilidioksidi saadaan talteen ja samalla kiihdytetään biomassan kasvua. Voimalaitoksen lämmöntuotanto hyödynnetään veden lämmityksessä kalanviljely- laitoksessa ja sen ravinnepitoiset vedet edelleen kasvihuoneen lannoituksessa. Kasvihuoneen ja kalanviljelyn biojäte voidaan vielä hyödyntää uudelleen biokaasuna tai biopolttoaineena.